změna telefonního spojení

bezpečný sklep

ZMĚNA TELEFONNÍHO SPOJENÍ

Vážení partneři. Ode dne 1.12.2019 bude nahrazeno stávající telefonní číslo na náš dispečink telefonním číslem, které již léta využíváte k hlášení urgentních poruch. Omlouváme se za způsobené komplikace.
dispečink: +420 608 646 826
technik: +420 777 181 025
Ostatní kontaktní údaje zůstávají zachovány.

  • 29. listopadu 2019
kontakty

havárie vody, havárie topení, havárie plynu

realitní činnost

HAVARIJNÍ SLUŽBA ANO ČI NE?

Mnoho družstev či společenství vlastníků zvažuje smluvní zajištění nonstop havarijní služby externím smluvním partnerem. Tento článek však nemá za úkol vnutit produkt, naopak.
Opravdu potřebujete tuto službu? Může splnit vaše očekávání? Jaké jsou?
Pokud váháte s odpovědí alespoň na jednu otázku, pokračujte ve čtení. Není-li tomu tak, neztrácejte čas a přejděte rovnou k objednání bezplatného zaslání návrhu smlouvy, případně k jinému článku.
Bydlíte v domě kde je pravděpodobný výskyt havárie vody, havárie topení, havárie plynu?
Je nutné včasné odstranění havárie a zabezpečení následných opravy rozvodů vody, topení, plynu?
Budete v případě havárie schopni vlastními silami zamezit vzniku škod na majetku a zdraví osob?
Jste schopni v případě potřeby odborně komunikovat se správci sítí a dodavateli médií?
V obytných domech před rekonstrukcí zdravotechnických instalací si bohužel odpovíte na první dvě otázky "ano" na zbylé "ne". Zde je skutečně na místě oslovit společnost zabývající se nepřetržitou havarijní službou a tuto službu sjednat. Vy šťastnější v domech po rekonstrukci či v domech nových můžete spát relativně klidným spánkem. Pravděpodobnost havárie nových instalací není nikterak vysoká. I v případech kdy k potřebě havarijního zásahu dojde není zabránění škodám nic co průměrně zručný muž či žena nejsou schopni zvládnout. Následně objednáte opravu a máte vyhráno. V období svátků, prázdnin, popřípadě v období stavebního růstu je však vhodné počítat s několikadenní prodlevou která vás zřejmě nemine.

  • 20. duben 2016
pokračovat ve čtení