výměníkové stanice a DPS

  • rekonstrukce, opravy a výstavba výměníkových stanic
  • rekonstrukce, opravy a výstavba domovních předávacích stanic
  • výměny a opravy rozvodů tepla
  • výměny a opravy rozvodů vody
  • výměny a opravy rozvodů páry
  • výměny a opravy regulačních a uzavíracích armatur
  • měření a regulace