realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 V případně „REALITNÍ ČINNOSTI, SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ“ se jedná o produkt určený výhradně smluvním partnerům.

 REALITNÍ ČINNOST, SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ je zcela nový produkt který byl zařazen do naší nabídky. A to na základě poptávky Vás našich stávajících obchodních přátel tak i ostatních, kteří dosud neměli možnost se s naší společností setkat v obchodním styku.
 Za hlavní výhodu námi nabízeného produktu považujeme možnost upravení podmínek dle Vašeho požadavku a tak jej lépe přizpůsobit Vašim potřebám. Také účelné seskupení našich pracovníků - profesionálů různých odborností – je zárukou funkčního celku, který plně vyhovuje novým podmínkám a zásadám dnešního trhu. Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte zaslat požadavek na tuto tbisro@email.cz elektronickou adresu, případně vzneste dotaz telefonicky. Obratem Vám budou sděleny upřesňující informace k tomuto produktu.

 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A VYMEZENÍ ROZSAHU PRODUKTU

 • Komplexní služby v oblasti správy a údržby nemovitostí pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Nabízíme individuální a odpovědný přístup k zákazníkovi.
 • vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • styk se službou SIPO
 • vedení přehledu plateb, zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek s výpočtem poplatků z prodlení, zasílání upomínek dlužníkům
 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek
 • vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, případně podle potřeb vlastníků
 • vedení evidence: poměrových měřidel, revizí, dodavatelů, objednávek, faktur…
 • vystavování převodních a trvalých příkazů, při zplnomocnění úhrady přes internetové bankovnictví
 • zajištění úklidu společných prostor
 • vedení a archivace dokumentace a písemností
 • uzavírání smluvních vztahů v zastoupení společenství na zajištění dodávek elektrické energie, tepla a TUV, SV a odvodu odpadních vod
 • pomoc při vyhotovení návrhu stanov
 • zajištění oprav a údržby nemovitostí, bytů a nebytových prostor a bezproblémové dodávky služeb
 • zajištění havarijní služby k předcházení rozsáhlých škod na majetku vlastníků
 • uzavírání smluv na pojištění domu v zastoupení společenství
 • zajištění odečtu vodoměrů, spotřeby TUV a tepla
 • likvidace pojistných událostí
 • zajištění plánované údržby dle požadavků společenství, pomoc při větších opravách, rekonstrukcích na základě výsledku výběrového řízení
 • zajištění vymáhání pohledávek soudní cestou
 • zajištění všech pravidelných revizí a odstranění zjištěných závad
 • odvod daní a poplatků vztahujících se k domu