ostatní služby

  • obhlídka staveniště, konzultace a odhad ceny
  • vypracování položkového rozpočtu dle směrných cen RTS, URS
  • konzultace, vypracování a zaslání návrhu smlouvy k produktu "REALITNÍ ČINNOST, SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ"
  • konzultace v místě stavby, vypracování a zaslání cenové nabídky k produktu "BEZPEČNÝ SKLEP"
  • poradenská činnost
  • dopravní náklady zdarma u větších zakázek
  • zajištění koordinace s dodavateli médií jichž se budou případné práce dotýkat (OVaK a.s., DALKIA a.s. RWE a.s. a pod.)