legislativa


 • 89/2012 Sb.- Zákon občanský zákoník
 • Ze dne 03.02.2012
  Částka 33/2012
  Platnost od 22.03.2012
  Účinnost od 01.01.2014

 • 258/1995 Sb.- Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
 • Ze dne 09.08.1995
  Částka 67/1995
  Platnost od 13.11.1995
  Účinnost od 13.11.1995
  Zrušeno od 01.01.2014 (89/2012 Sb.)

 • Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti- k problematice běžné údržby a drobných oprav u nájmu bytu v NOZ

 • 308/2015 Sb.- Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • Ze dne 26.10.2015
  Částka 131/2015
  Platnost od 27.11.2015
  Účinnost od 01.01.2016

 • 90/2012 Sb.- Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Ze dne 25.01.2012
  Částka 34/2012
  Platnost od 22.03.2012
  Účinnost od 01.01.2014

 • 455/1991 Sb.- Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Ze dne 02.10.1991
  Částka 87/1991
  Platnost od 15.11.1991
  Účinnost od 01.01.1992