bezpečný sklep

bezpečný sklep

MŘÍŽE NA DVEŘE, SCHODIŠTĚ, SYSTÉM PRO VSTUPNÍ DVEŘE DOMU NA ČIP

Mechanické zabezpečení objektů je i v době elektronických zabezpečovacích systémů stále nejdůležitějším prvkem v oblasti zabezpečovacích prací.
Nabízíme patentovaný systém zabezpečení vašeho domu jako celku, případně jeho částí. Systém je založen na integrovaném snímači čipu který následně deaktivuje magnety o přídržné síle 280 případně 560 kg. Vysoká kapacica paměťové jednotky zaznamenává zpětně až 100000 událostí včetně data, hodiny a identifikace použitého čipu.

  • 16. únor 2015
pokračovat ve čtení

realitní činnost

realitní činnost

REALITNÍ ČINNOST, SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

REALITNÍ ČINNOST, SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ je zcela nový produkt který byl zařazen do naší nabídky. A to na základě poptávky Vás našich stávajících obchodních přátel tak i ostatních, kteří dosud neměli možnost se s naší společností setkat v obchodním styku. Za hlavní výhodu námi nabízeného produktu považujeme možnost upravení podmínek dle Vašeho požadavku a tak jej lépe přizpůsobit Vašim potřebám. Také účelné seskupení našich pracovníků - profesionálů různých odborností – je zárukou funkčního celku, který plně vyhovuje novým podmínkám a zásadám dnešního trhu. Pokud Vás tato nabídka oslovila, neváhejte zaslat požadavek na tuto tbisro@email.cz elektronickou adresu, případně vzneste dotaz telefonicky. Obratem Vám budou sděleny upřesňující informace k tomuto produktu.

  • 12. únor 2015
pokračovat ve čtení

TBI, T.B.I., TZB?

Technical Building Installations, s.r.o.

TBI, T.B.I., TZB, JAK TO TEDY JE?

S narůstajícím počtem nových zákazníků se nám dostává do rukou nepřeberné množství dokumentace adresované společnosti TBI případně T.B.I.. Přímou úměrou také roste počet zásilek a dokumentů které naše oko nikdy nespatří. Je tedy čas na krátké zamyšlení nad tím co je a co není správně, co bude doručeno k našim rukám a co nikoliv.
"Technical Building Installations", přeloženo do českého jazyka "technická zařízení budov" je souhrnné označení pro technická zařízení uvnitř i vně budov. Zejména pak v oblasti vodovodu, kanalizace, plynovodu, vytápění, chlazení, vzduchotechniky a elektroinstalace.
Název naší společnosti dle výpisu z Obchodního rejstříku zní "Technical Building Installations, s.r.o.".
Tento název je zapotřebí uvádět v korespondenci s námi pro zaručení jejího doručení. Proto prosím telefonujte na TBI, bavte se o TeBeIčku, ovšem poštovní zásilku zasílejte společnosti Technical Building Installations, s.r.o., Děkujeme.

  • 6. leden 2015
kvalifikace společnosti